Brief klacht aan dienstverlener

Via deze gratis brief stel je een termijn voor de dienstverlener om de uitvoering van de overeenkomst na te komen. Als een dienstverlener de overeenkomst met jou niet goed nakomt, kan je de dienstverlener verzoeken tot herstel van de ontdekte gebreken.