Voorbeeldbrief non-actiefstelling werknemer

Ga je een medewerker op non-actief stellen? Doe dit met een correcte brief.

Waarom deze brief?

Je wilt een medewerker op non-actief stellen. Bijvoorbeeld omdat hij heeft gestolen van de zaak. Je moet dit schriftelijk bevestigen. Zo moet je de medewerker laten weten wat de schorsing betekent en hoe lang die geldt.