Overeenkomst van opdracht (vrije vervanging)

Ben jij zzp'er ofwel freelancer en verhuur jij je voor bepaalde werkzaamheden aan een opdrachtgever? Leg dan de afspraken goed vast. Ook als opdrachtgever richting de opdrachtnemer kan je dit document gebruiken.

Let op! Bij deze overeenkomst van opdracht gaan we uit van vrije vervanging. Er is ook een andere variant namelijk die uitgaat van 'geen werkgeversgezag'. Deze vind je hier.

Vrije vervanging of geen werkgeversgezag, welke kiezen?

Beide varianten dienen mede om aan te tonen dat hier geen sprake is van loondienst. Met vrije vervanging bedoelen we dat je als zelfstandige vrij bent om jezelf te laten vervangen door een ander. Zolang deze maar gelijkwaardige vaardigheden heeft om de dienst te leveren. Er zijn dus verder geen beperkingen. Wel staan hier afspraken over rapporteren en kan de opdrachtgever iets zeggen over de werkwijze.

Een andere manier om aan te tonen is om in de overeenkomst die werkgeversgezag uitsluit. Hier verklaar je beiden simpel gezegd dat alleen de opdrachtnemer het werk moet leveren volgens afgesproken kwaliteit. Over de werkwijze heeft de opdrachtgever geen inspraak.

Deze laatste versie wordt meer gebruikt als iemand vaak wordt ingehuurd om zijn specifieke persoonlijke eigenschappen en kunde. Vrije vervanging is dan niet reëel. Beiden dienen hetzelfde doel maar gebruiken een ander argument om zelfstandigheid aan te tonen.

Wat regelt de overeenkomst van opdracht?

  • Nakoming en vervanging (kern van de overeenkomst, mag niet worden gewijzigd!)
  • Duur
  • Vergoeding, facturering en betaling
  • Vrijwaring
  • Opzegging
  • Aansprakelijkheid
  • Verzekeringen
  • Geheimhouding

Waarom heb ik een overeenkomst van opdracht nodig?

Deze overeenkomst, ook wel freelanceovereenkomst genoemd, is geschikt voor het vastleggen van afspraken met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden. Het gaat hier nadrukkelijk niet om aanneming. Je gaat dus geen werk realiseren van “van stoffelijke aard”. Dus ook niet spullen opslaan of bijvoorbeeld personen vervoeren. Deze overeenkomst is dus met name geschikt voor zzp'ers in de zakelijke dienstverlening.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA)

Je kan deze overeenkomst gebruiken om de gevolgen van de wet DBA te regelen. Met deze wet is in 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In deze overeenkomst regel je dat de opdrachtnemer zich vrijelijk, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, kan laten vervangen door een ander.

Het is van belang dat ondertekening van deze overeenkomst plaatsvindt vóór de 1e uitbetaling.

Zzp'er Freelance en de Belastingdienst

Dit contractmodel bevat een aantal standaardbepalingen welke zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en waardoor de overeenkomst niet gekwalificeerd is als dienstverband. De cursief gedrukte afspraken in de overeenkomst bepalen dat er geen sprake is van loondienst. Alleen als je volgens die afspraken werkt, weet je zeker dat er geen sprake is van loondienst. En dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.

Maak zelf een overeenkomst van opdracht.

Met de Legal Fit documenten selfservice stel je heel eenvoudig zelf een gebruikersovereenkomst op. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden. Het kost je slechts enkele minuten. Je betaalt pas nadat je het document hebt opgesteld. Ben je uiteindelijk niet tevreden? Geen zorgen wij hanteren een 100%-tevredenheidsgarantie.

Wil je meer weten over het opstellen van documenten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Voorbeeld

Overeenkomst van opdracht (vrije vervanging)