Detacheringsovereenkomst

Het komt veel voor dat bedrijven elkaars werknemers inhuren. Met een detacheringsovereenkomst leg je de afspraken vast tussen beide partijen over het 'uitlenen' van de medewerker.

Wat is detachering

Detachering is een vorm van flexibele arbeid. Er ontstaat een driehoeksverhouding tussen het detacheringsbureau, de opdrachtgever en de werknemer. De werknemer noem je de gedetacheerde. De term interim professional komt feitelijk op hetzelfde neer. Met name in de industrie en zakelijke dienstverlening zie je veel interim professionals. De werknemer heeft afwisselende werkzaamheden soms voor meerdere opdrachtgevers, de inlener krijgt flexibiliteit en specialistische kennis of kunde. Het detacheringsbureau faciliteert dit. Op dit moment zijn er naar schatting 150.000 gedetacheerden actief in Nederland.

Wat staat er in een detacheringsovereenkomst?

  • Gegevens van de gedetacheerde
  • Duur van de detachering
  • Tarieven en eventuele toeslagen
  • Wijze van uitvoering van de werkzaamheden
  • Beschikbaarheid en eventuele vervanging
  • Aansprakelijkheid
  • Geheimhouding en intellectuele eigendom
  • Kwaliteitseisen (bijvoorbeeld op het gebied van opleiding)

Waarom heb ik een detacheringsovereenkomst nodig?

Tussen de gedetacheerde persoon en de inhurende partij ontstaat geen werkgever-werknemer relatie. In de detacheringsovereenkomst bepaal je dat er we een instructiebevoegdheid. Met andere worden moet deze persoon gedurende de detachering wel doen wat de inlenende partij zegt. De kern van leiding en toezicht blijft wel bij de werkgever, de uitlenende partij. Deze heeft de leiding en toezicht. Deze bepaalt ook waar en voor hoe lang de werknemer aan een project werkt en zijn of haar salaris.

Waarom niet een gratis voorbeeld van internet gebruiken?

Er zijn genoeg voorbeelden van het internet. Bedenk goed of dit voor jou de goede optie is. Het recht is in beweging. Onze contracten bewegen mee. Onze contracten worden gemaakt door topjuristen en dus ook onderhouden. Daarnaast hebben wij een 100%-tevredenheidsgarantie.

Hoe werkt het?

Met de Legal Fit documenten selfservice stel je heel eenvoudig een detacheringsovereenkomst op. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden. Het kost je slechts enkele minuten. Je betaalt pas nadat je het document hebt opgesteld.

Wil je meer weten over het opstellen van documenten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.