VOF-contract voor Vennootschap onder firma

Ga je een samenwerkingsverband aan met één of mogelijk meer partners? Met een VOF-contract kan je de onderlinge afspraken tussen jou en de andere vennoten vastleggen. Dit document kan je eenvoudig zelf maken met de documenten selfservice. In slechts enkele minuten maak je een juridisch waterdicht contract.

Een VOF aangaan

Een VOF heeft als voordeel dat je haar makkelijk opricht. Het is echter geen rechtspersoon, zoals een BV. Dit betekent dat alle individuele vennoten privé aansprakelijk zijn voor de financiële verplichtingen van de VOF. Reden genoeg om de bevoegdheden van alle vennoten goed vast te leggen in een VOF-overeenkomst.

De afspraken in een VOF-contract:

Met een VOF-contract leg je afspraken vast en voorkom je onenigheid. Dit contract vormt de basis voor de samenwerking tussen vennoten. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van afspraken die je op papier moet zetten:

  • Wat is de inbreng in de VOF van iedere vennoot?
  • Op welke manier worden besluiten genomen?
  • Hoe is de winstverdeling?
  • Hoeveel tijd besteed ieder vennoot aan de VOF?
  • Mogen vennoten ook buiten de VOF werken?
  • Tot welk bedrag mag iedere vennoot zonder overleg geld uitgeven ‘voor de zaak’?
  • Kunnen nieuwe vennoten toetreden?
  • Boetes bij overtredingen van de afspraken.
  • Bepalingen over opzegging of beëindiging

Met een VOF-contract creëer je jouw VOF

Een notaris is niet nodig voor een VOF-overeenkomst. Je kan het helemaal zelf doen. Wel moet deze natuurlijk juridisch correct zijn. Met de documenten selfservice zit jouw VOF-contract goed in elkaar. Door het opstellen en ondertekenen van het document ontstaat automatisch de vereniging onder firma. Dus zodra vennoten het contract ondertekenen, is de VOF een feit.

Genereer een VOF-contract, klik hier.

Voorbeeld

VOF-contract voor Vennootschap onder firma