Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst nodig? Maak deze eenvoudig zelf!

Je gaat samenwerken met partners. Dit kunnen zakelijke relaties zijn of zelfs persoonlijke vrienden. Je gaat bijvoorbeeld gezamenlijk een project doen. Uiteraard ben je het eens geworden over de afspraken en in jouw beleving zijn die voor iedereen duidelijk. Maar tijdens het project ontstaat er discussie over bijvoorbeeld de tijd die ieder er in steekt of over geld. Dit kan tot vervelende situaties leiden voor alle betrokkenen. Met een goede samenwerkingsovereenkomst voorkom je dit. Maak deze hier in slechts enkele minuten.

Echte partners gebruiken een samenwerkingsovereenkomst

Een formele overeenkomst kan ogen alsof er onderling geen vertrouwen is. In goed vertrouwen gaat het vaak ook gewoon zoals gepland. Maar het samen opstellen van een samenwerkingsovereenkomst laat je nadenken over doelen, rollen, kansen, risico’s en consequenties. Een goede partner beseft dat er altijd risico's zijn en dat je die moet overzien. Een partnership-contract helpt je hierbij.

Wat leg je vast in een samenwerkingsovereenkomst?

Je beschrijft in de samenwerkingsovereenkomst de doelen, de plichten en rechten van iedere partner. Je omschrijft wat er gebeurt in diverse situaties. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Waar zijn de verschillende partners verantwoordelijk voor en wat doen jullie als een partner in gebreke blijft? Denk onder andere na over de volgende vragen:

  • Waarom kies je voor een samenwerking?
  • Wat is jullie doelstelling?
  • Wie doet wat binnen het partnership?
  • Welke investeringen worden gedaan?
  • Wat zijn ieders rechten bijvoorbeeld over inkomsten of patenten?
  • Hoe regelen jullie (langdurige) ziekte binnen de samenwerkingsovereenkomst?
  • Wat gebeurt er als één van de partners tijdelijk geen bijdrage wil of kan leveren?
  • Welke regels hanteren jullie als een partner wil uitstappen?
  • Wat is de gang van zaken bij onenigheid als je er samen niet uit komt?
  • Op welke manier kan de samenwerking beëindigd worden?

Een partnership-contract biedt houvast

Een duidelijke overeenkomst kan je makkelijker handhaven. Je kan makkelijker via de juridische weg je gelijk halen als je een goede samenwerkingsovereenkomst hebt. Maak deze eenvoudig zelf in slechts enkele minuten.

Wil je maatwerk of overleg?

Wil je liever een samenwerkingsovereenkomst op maat? Of wil je een bestaande overeenkomst of concept laten beoordelen? Neem dan contact met ons op.