Samenwerkingsovereenkomst

Je gaat samenwerken met partners. Je gaat bijvoorbeeld gezamenlijk een project doen. Je wilt je belangen goed kunnen borgen. Met een goede samenwerkingsovereenkomst regel je dit. Maak deze hier in slechts enkele minuten.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

In een samenwerkingsovereenkomst leg je afspraken vast rondom bijvoorbeeld een project. Wat zijn de doelen, de plichten en rechten van iedere partner. Je omschrijft wat er gebeurt in diverse situaties. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Wat staat er in een samenwerkingsovereenkomst?

Je legt hierin uiteenlopende afspraken vast:

  • Waarom kies je voor een samenwerking?
  • Wat is jullie doelstelling?
  • Wie doet wat binnen het partnership?
  • Welke investeringen worden gedaan?
  • Wat zijn ieders rechten bijvoorbeeld over inkomsten of patenten?
  • Hoe regelen jullie (langdurige) ziekte binnen de samenwerkingsovereenkomst?
  • Wat gebeurt er als één van de partners tijdelijk geen bijdrage wil of kan leveren?
  • Welke regels hanteren jullie als een partner wil uitstappen?
  • Wat is de gang van zaken bij onenigheid als je er samen niet uit komt?
  • Op welke manier kan de samenwerking beëindigd worden?

Waarom heb ik een samenwerkingsovereenkomst nodig?

Je gaat gezamenlijk een klus of project doen. Uiteraard ben je het eens geworden over de afspraken en in jouw beleving zijn die voor iedereen duidelijk. Maar tijdens het project ontstaat er discussie over bijvoorbeeld de tijd die ieder er in steekt of over geld. Dit kan tot vervelende situaties leiden voor alle betrokkenen. Echte partners gebruiken een samenwerkingsovereenkomst. Een formele overeenkomst kan ogen alsof er onderling geen vertrouwen is. In goed vertrouwen gaat het vaak ook gewoon zoals gepland. Maar het samen opstellen van een samenwerkingsovereenkomst laat je nadenken over doelen, rollen, kansen, risico’s en consequenties. Een goede partner beseft dat er altijd risico's zijn en dat je die moet overzien. Een partnership-contract helpt je hierbij. Een duidelijke overeenkomst kan je makkelijker handhaven. Je kan makkelijker via de juridische weg je gelijk halen als je een goede samenwerkingsovereenkomst hebt. Maak deze eenvoudig zelf in slechts enkele minuten.

Waarom niet een gratis voorbeeld van internet gebruiken?

Met Legal Fit weet je zeker dat je alle belangrijke onderwerpen opneemt. De kans is groot dat je bepaalde zaken gaat missen in een gratis variant. Niet altijd zijn er goede paragrafen over ontbinding bijvoorbeeld. Onze contracten zijn gemaakt door specialisten en worden ondehouden. Daarbij hebben wij een 100%-tevredenheidsgarantie.

Hoe werkt het?

Met de Legal Fit documenten selfservice stel je heel eenvoudig een samenwerkingsovereenkomst op. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden. Het kost je slechts enkele minuten. Je betaalt pas nadat je het document hebt opgesteld.

Wil je meer weten over het opstellen van overeenkomsten, gratis brieven of andere documenten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.