Directiereglement

Binnen de directie van een BV zijn taken en verantwoordelijkheden vaak verdeeld. Dit staat vaak al globaal in de statuten. Vaak zijn er in de praktijk aanvullende, meer gedetailleerde afspraken gemaakt over uiteenlopende onderwerpen. Deze leg je vast in een directiereglement.

Wat leg je vast in een directiereglement?

  • De samenstelling van de directie
  • Voorzitterschap
  • Vergaderafspraken
  • Wijze van verslaglegging
  • Algemene verantwoordelijkheden
  • Verantwoordelijkheden ten aanzien van diverse beleidsonderwerpen
  • Slotbepalingen

Wat regelt dit reglement?

Een BV heeft vaak in de statuten vrij algemene afspraken vastgelegd. Hier omschrijf je de wijze van bestuur van een besloten vennootschap. Het hanteren van een aanvulling hierop in de vorm van een directiereglement biedt een aantal voordelen. Vaak zie je gedurende de tijd dat er behoefte is om afspraken en werkzaamheden aan te passen. Het aanpassen van statuten moet altijd via een besluit van de aandeelhouders middels een aandeelhoudersvergadering. Vervolgens moet je ook langs de notaris. Het is dus een tijdrovend en kostbaar traject. Een directiereglement kan aangepast worden zonder deze formaliteiten. Voorwaarde is wel dat bepalingen niet tegenstrijdig zijn met de statuten.

Maak zelf een directiereglement

Met de Legal Fit documenten selfservice stel je heel eenvoudig zelf een directiereglement. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden. Het kost je slechts enkele minuten. Je betaalt pas nadat je het document hebt opgesteld. Ben je uiteindelijk niet tevreden? Geen zorgen wij hanteren een 100%-tevredenheidsgarantie.

Wil je meer weten over het opstellen van documenten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.