Verwerkersovereenkomst (NL)

Het kan zijn dat jij een verwerkersovereenkomst nodig hebt. Dit is geregeld in de Europese privacywetgeving ofwel de AVG. Deze wetgeving is van toepassing op iedere ondernemer. Een verwerkersovereenkomst legt vast hoe er om wordt gegaan met persoonsgegevens door derden. Je kan deze eenvoudig zelf maken met de documenten selfservice

We hebben ook een Engelstalige versie! Klik hier voor de Engelstalige variant.

Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig?

Persoonsgegevens zijn waardevolle bezittingen voor jouw onderneming. Ze kunnen gebruikt maar ook misbruikt worden. Je moet ze dus zorgvuldig (laten) bewaren. De eigenaar van gegevens van klanten is verantwoordelijk voor een veilige verwerking ervan. Dit is bepaald in de privacywetgeving. Zodra jij persoonsgegevens ergens anders opslaat of laat verwerken ben je verplicht om een verwerkersovereenkomst op te stellen. Dit kan zijn als je bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren en hiervoor klantgegevens deelt. Het geldt ook als je klantgegevens in de cloud opslaat op de server van je internetprovider. In de verwerkersovereenkomst leg je onder meer vast waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden, hoe ze beveiligd zijn en hoe je als eigenaar hierop toezicht kan houden.

Wil je zeker weten of jij voor een partij waarmee je samenwerkt een verwerkersovereenkomst nodig hebt? Doe dan op onze gratis check!

Wat staat er in een verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

  • Vaststellen van de eigendom van de gegevens
  • Afspraken rond de beveiliging
  • Meldplicht in geval van datalekken
  • Doel van de verwerking
  • Verplichtingen van de verwerker
  • Opslag van gegevens in andere landen (met vaak hun eigen wetten!)
  • Tegels rond bewerken of verwijderen van gegevens op verzoek van de betrokken persoon
  • Disclaimer van verantwoordelijkheden
  • Geheimhoudingsverklaringen
  • Duur van het contract, verlenging en opzegging

Verwerkingsovereenkomst conform AVG (GDPR*)

De AVG bepaalt dat de verwerkersovereenkomst als separaat document moet worden opgesteld. Vanzelfsprekend is onze verwerkersovereenkomst AVG proof. In de praktijk worden de verwerkersbepalingen vaak als een simpele paragraaf in een groter contract verwerkt, maar dit is niet voldoende. Met het sluiten van deze overeenkomst voldoe je volledig aan de privacywetgeving (de AVG), in werking getreden op 25 mei 2018.

*GDPR staat voor General Data Protection Regulation en natuurlijk is deze verwerkersovereenkomst GDPR-conform.

Maak zelf een verwerkersovereenkomst

Met de Legal Fit documenten selfservice stel je heel eenvoudig zelf een overeenkomst op. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden. Het kost je slechts enkele minuten. Je betaalt pas nadat je het document hebt opgesteld. Ben je uiteindelijk niet tevreden? Geen zorgen, wij hanteren een 100%-tevredenheidsgarantie.

Wil je meer weten over het opstellen van documenten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Voorbeeld

Verwerkersovereenkomst (NL)