Privacyscan

Wil je weten waar jouw organisatie staat als het gaat om privacy? Doe dan gratis onze check. Beantwoord een aantal vragen en ontvang een overzichtelijk rapport waarin jouw verbeterpunten uiteen staan gezet.

Welke onderdelen bekijken we in deze scan?

 • Het verwerken van gegevens
 • Noodzakelijke gegevens
 • Bijzondere gegevens
 • ICT applicaties
 • Inzet van freelancers/zzp-ers
 • Recht op inzage
 • Bewaartermijnen
 • Hanteren van intern beleid
 • Datalekken
 • Privacyverklaring
 • Functionaris gegevensbescherming

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Door de komst van de AVG geldt er nog maar één privacywet in de hele EU, in plaats van 28 verschillende nationale wetten. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De privacywetgeving bepaalt de regels ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. Consumenten hebben meer privacyrechten. Daar tegenover staat dat bedrijven meer verantwoordelijkheden hebben. Het voldoen hieraan is essentieel. De toezichthouder heeft meer bevoegdheden tot handhaving. Er is al een groot aantal boetes uitgedeeld. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de 'Barbieboete'.

Voor wie geldt de AVG?

Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. De Europese privacywet geldt namelijk voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. De wet geldt dus ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen. Internationale bedrijven die zakendoen met de EU moeten zich houden aan de AVG.

Jouw activiteiten bepalen welke AVG-maatregelen je neemt. Het komt in feite overal in terug. Je krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een offerte, factuur, en (digitale) nieuwsbrief. eigenlijk alles wat je bijhoudt aan informatie over klanten valt onder de AVG. Daarnaast vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies, een e-mailadres onder de wet. Ook als je niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens moet je ze als privacygevoelig behandelen.

Doe de gratis check!

Genoeg redenen om de AVG serieus te nemen. Kijk waar je staat op dit moment. Je ontvangt een overzichtelijk rapport zodat je weet wat je te doen staat. Onze Legal partner DAS kan je helpen om eventuele verbeterpunten samen met jou op te pakken. Hoe dat werkt zie je bij ontvangst van jou privacyscan. Ga in de kolom rechts meteen aan de slag!