Geheimhoudingsverklaring (NDA)

Er zijn zakelijk veel activiteiten die vertrouwelijk kunnen zijn. Je wilt niet dat jouw innovatieve ideeën op straat komen te liggen. Je kan uitgaan van het goede, maar vaak is het beter om hier afspraken over te maken. Dit doe je met een NDA, ofwel een geheimhoudingsverklaring.

Let op! Dit is de Nederlandsgtalige variant. Klik hier voor de Engelstalige variant.

Wat is een geheimhoudingsverklaring NDA?

NDA is een afkorting voor het Engelstalige Non-disclosure Agreement. Letterlijk vertaald is dit een overeenkomst om niet openbaar te maken. In veel organisaties zijn 'NDA's' dagelijkse kost. De geheimhoudingsverklaring of NDA koppelt juridische sancties aan het openbaar maken van bepaalde vertrouwelijke gegevens. Je moet dus goed omschrijven welke gegevens onder de NDA vallen. De gegevens zijn vaak gekoppeld aan een bepaald doel. Bijvoorbeeld financiële gegevens bij een overname. In de NDA dwingt de ene partij de andere tot geheimhouding, afhankelijk van wie informatie aan wie verstrekt. Om ervoor te zorgen dat de geheimhoudingsverklaring wordt nageleefd, spreek je sancties af. Je kan hier denken aan een vergoeding van geleden schade of een boete die ook qua bedrag vooraf is benoemd. De geheimhoudingsovereenkomst maakt het kortom onaantrekkelijk om vertrouwelijke informatie zomaar met derden te delen.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

  • De betrokken partijen
  • Betreffende onderwerpen
  • Reikwijdte
  • Beperkingen
  • Boetes, sancties

Waarom heb je een geheimhoudingsverklaring NDA nodig?

Er zijn heel veel situaties waarbij je een geheimhoudingsverklaring nodig kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die in de toekomst mogelijk bij een concurrent gaan werken. Vaak wordt een NDA ook getekend als bedrijven in onderhandeling zijn over een fusie of overname. De NDA is ook prettig als je iemand inschakelt die voor jou een patent aanvraagt. Of je hebt iemand ingeschakeld om te adviseren over bepaalde bedrijfsprocessen. Kortom een geheimhoudingsverklaring kan in veel situaties worden ingezet.

Kies voor een geheimhoudingsverklaring bij:

  • Overleg over aankoop van producten met unieke of innovatieve eigenschappen.
  • Inschakelen van specialisten op projectbasis of met een tijdelijk contract.
  • Onderhandelingen over licenties met vertrouwelijke componenten.
  • Overleg over een samenwerking, fusie of overname waarbij alle kaarten op tafel komen te liggen

Geheimhoudingsovereenkomst en concurrentiebeding

Je kan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een freelance medewerker niet verbieden om na jouw project bij een concurrent te gaan werken. De beide overeenkomsten zijn dus niet dezelfde. In de NDA kan je wél voorkomen dat de medewerker de concurrent verblijdt met gevoelige informatie van jouw bedrijf.

Waarom niet een gratis voorbeeld van internet gebruiken?

Veel onderdelen lijken standaard maar met Legal Fit weet je zeker dat je alle belangrijke onderwerpen opneemt. De kans is groot dat je bepaalde zaken gaat missen in een gratis variant. Niet altijd zijn er goede paragrafen over bijvoorbeeld sancties. Onze contracten zijn gemaakt door specialisten en worden ondehouden. Daarbij hebben wij een 100%-tevredenheidsgarantie.

Hoe werkt het?

Met de Legal Fit documenten selfservice stel je heel eenvoudig zelf een NDA op. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden. Het kost je slechts enkele minuten. Je betaalt pas nadat je het document hebt opgesteld.

Wil je meer weten over het opstellen van documenten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.