Geheimhoudingsverklaring (NDA)

Er zijn zakelijk veel activiteiten die vertrouwelijk kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld met verschillende partijen aan een innovatief product werkt, wil je niet dat de ideeën en plannen op straat komen te liggen. Je kan uitgaan van het goede, maar vaak is het beter om hier afspraken over te maken. Dit doe je met een NDA, ofwel een geheimhoudingsverklaring.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

  • De betrokken partijen
  • Betreffende onderwerpen
  • Reikwijdte
  • Beperkingen
  • Boetes, sancties

NDA

De naam NDA wordt in bedrijven veel gebruikt in plaats van geheimhoudingsverklaring of geheimhoudingsovereenkomst. Dit is een afkorting voor het Engelstalige Non-disclosure Agreement. Letterlijk vertaald is dit een overeenkomst om niet openbaar te maken. In veel organisaties zijn 'NDA's' dagelijkse kost.

Voorbeeldsituaties

Er zijn heel veel situaties waarbij je een geheimhoudingsverklaring nodig kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die in de toekomst mogelijk bij een concurrent gaan werken. Vaak wordt een NDA ook getekend als bedrijven in onderhandeling zijn over een fusie of overname. De NDA is ook prettig als je iemand inschakelt die voor jou een patent aanvraagt. Of je hebt iemand ingeschakeld om te adviseren over bepaalde bedrijfsprocessen. Kortom een geheimhoudingsverklaring kan in veel situaties worden ingezet.

Kies voor een geheimhoudingsverklaring bij:

  • Overleg over aankoop van producten met unieke of innovatieve eigenschappen.
  • Inschakelen van specialisten op projectbasis of met een tijdelijk contract.
  • Onderhandelingen over licenties met vertrouwelijke componenten.
  • Overleg over een samenwerking, fusie of overname waarbij alle kaarten op tafel komen te liggen.

Hoe werkt een NDA?

De geheimhoudingsverklaring of NDA koppelt juridische sancties aan het openbaar maken van bepaalde vertrouwelijke gegevens. Je moet dus goed omschrijven welke gegevens onder de NDA vallen. De gegevens zijn vaak gekoppeld aan een bepaald doel. Bijvoorbeeld financiële gegevens bij een overname. In de NDA dwingt de ene partij de andere tot geheimhouding, afhankelijk van wie informatie aan wie verstrekt. Om ervoor te zorgen dat de geheimhoudingsverklaring wordt nageleefd, spreek je sancties af. Je kan hier denken aan een vergoeding van geleden schade of een boete die ook qua bedrag vooraf is benoemd. De geheimhoudingsovereenkomst maakt het kortom onaantrekkelijk om vertrouwelijke informatie zomaar met derden te delen.

Geheimhoudingsovereenkomst en concurrentiebeding

Je kan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een freelance medewerker niet verbieden om na jouw project bij een concurrent te gaan werken. De beide overeenkomsten zijn dus niet dezelfde. In de NDA kan je wél voorkomen dat de medewerker de concurrent verblijdt met gevoelige informatie van jouw bedrijf.

Maak zelf een geheimhoudingsverklaring

Met de Legal Fit documenten selfservice stel je heel eenvoudig zelf een NDA op. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden. Het kost je slechts enkele minuten. Je betaalt pas nadat je het document hebt opgesteld. Ben je uiteindelijk niet tevreden? Geen zorgen! Wij hanteren een 100%-tevredenheidsgarantie.

Wil je meer weten over het opstellen van documenten? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Voorbeeld

Geheimhoudingsverklaring (NDA)