Algemene voorwaarden bouw

Neem je als 'aannemer' een opdracht aan van een opdrachtgever? Hanteer dan de algemene voorwaarden bouw. Hierin regel je onder andere betalingsafspraken, aansprakelijkheid, oplevering en hoe je bijvoorbeeld omgaat met meer- en minderwerk. Deze voorwaarden maak je eenvoudig zelf met Legal Fit

Wat regel je met de algemene voorwaarden bouw?

  • Geldigheidsduur offertes
  • (Uitsluiting van) aansprakelijkheid
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Opschorting van betaling
  • Overmacht
  • Garantie
  • Geschillen en toepasselijk recht

Waarom heb je algemene voorwaarden bouw nodig?

In een offerte of aannemingsovereenkomst wordt verwezen naar algemene voorwaarden bouw. Je 'verklaart deze toepasselijk'. In de aannemingsovereenkomst regel je de specifieke afspraken met betrekking tot de opdracht. Met de offerte of overeenkomst stuur je de algemene voorwaarden mee. In deze algemene voorwaarden leg je afspraken vast die je bij elke opdrachtgever toepast.

Hoe werkt het toepassen van algemene voorwaarden bouw?

Het deponeren van je voorwaarden bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en een verwijzing daarnaar is niet voldoende. Het is noodzakelijk om bij het sluiten van de een (aannemings-) overeenkomst je voorwaarden te overhandigen. Doe dit ook als je een offerte verstrekt.

Maak zelf je algemene voorwaarden bouw

In slechts enkele minuten maak je zelf je voorwaarden op maat. Het werkt heel eenvoudig door middel van het beantwoorden van een aantal vragen. Kijk vrijblijvend hoe het werkt. Je betaalt pas aan het einde van de vragenlijst. Ben je uiteindelijk niet tevreden? Geen zorgen wij hanteren een 100%-tevredenheidsgarantie.

Start hier: Stel Algemene voorwaarden voor bouw op